Maandelijks archief: januari 2016

Het heft in eigen handen!

heft

Verwachtingsvol kijk ik naar de bankmedewerker die mijn pensioenpapieren doorneemt. Zou hij mijn gegevens goed genoeg vinden of zou ik straks geen hypotheek kunnen krijgen? Ik heb geen flauw idee wat hij uit deze gegevens kan halen, maar blijkbaar is het ok. Hij glimlacht en geeft de papieren terug… Zo, dat is ook weer achter de rug! Nu verder met de écht belangrijke zaken!

Toen we een huis wilden gaan kopen heb ik voor de eerste en enige keer ingelogd op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Als ik eerlijk ben: de gegevens op deze site zeggen me helemaal niks. Het zijn droge cijfertjes waarvan ik de betekenis niet weet. Bovendien heb ik voor mijn gevoel te weinig invloed op de hoogte van het bedrag dat ik uiteindelijk krijg. Dus tsja, waarom zou ik me er dan mee bezig houden?

Het is niet zo dat ik niet geïnteresseerd ben in financiële zaken. Sterker nog: ik ben er juist heel erg in geïnteresseerd. Voordat wij op gesprek gingen bij de bank heb ik alles wat ik over hypotheken kon vinden gelezen. Ik heb me verdiept in de verschillende vormen van hypotheken, het aflossen van hypotheken… Ik heb ook regelmatig gesprekken met vrienden over geldzaken, besparen en sparen en heb zelfs een eigen website over besparen: www.positiefbesparen.nl. Maar pensioenen daarentegen, daar hou ik me niet mee bezig.

Pensioenen hebben mijn interesse gewoon niet. Je hebt er zo weinig controle over! Als ik extra aflos op mijn hypotheek, dan zie ik mijn maandlasten direct dalen. Maar als ik extra geld inleg in mijn pensioen, moet ik er maar op vertrouwen dat het goed komt met dat geld. Er is geen magische rekensom die ik erop los kan laten, waarmee ik kan berekenen hoeveel geld het me gaat opleveren. Daarnaast wordt de pensioenleeftijd steeds verder naar boven opgeschroefd. Wie weet kan ik niet eens met pensioen en moet ik blijven werken tot ik sterf, als het aan de pensioenfondsen ligt… En ik ben pas 27, dus dan heb ik nog even te gaan!!

Nee, ik neem liever het heft in eigen handen! Door extra af te lossen op mijn hypotheek zorg ik ervoor dat mijn maandlasten dalen… of dat we eerder klaar zijn met aflossen. En het geld dat we dan overhouden, dat gaat op een spaarrekening, waarmee ik zélf mijn pensioen bij elkaar spaar. Dat voelt een stuk beter dan mijn lot in de handen van een pensioenfonds leggen!

En het voelt misschien nog beter om iemand te hebben, die je daar bij kan helpen?

Neem dan contact met mij op!

Waardeoverdracht

Herkennen jullie dat ook? Allemaal van die kleine pensioenpotjes bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen? Dit is wat je moet doen!

Waardeoverdracht is het recht dat je hebt om bij een baanwisseling je opgebouwde pensioenrechten van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder te laten overdragen. Je krijgt dan voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht.

Het kan praktisch en overzichtelijk zijn om al je pensioenaanspraken bij één uitvoerder onder te brengen, maar waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Of de overdracht voordelig voor je zal uitpakken is afhankelijk van veel zaken.

Waar op letten?

Waardeoverdracht heeft zin als de nieuwe regeling beter is dan de oude. En dat is een afweging die sterk afhangt van persoonlijke wensen en voorkeuren; bijvoorbeeld een hoger partnerpensioen terwijl je geen partner hebt is, ondanks dat het weliswaar een betere propositie is, voor jou duidelijk niet zinvol. Maak voor jezelf een afweging wat je belangrijk vindt en stel jezelf de volgende vragen:

Over welk pensioensysteem gaat het?

Heb je nu een beschikbare premieregeling en heeft je nieuwe werkgever een middelloonregeling, dan is kiezen voor waardeoverdracht in principe gunstig. Verandering van een middelloonregeling naar een eindloonregeling is ook een verbetering. Je pensioen is dan gebaseerd op het laatste salaris en dat is vaak hoger dan het gemiddelde tijdens je loopbaan. Is het nieuwe pensioen op basis van beschikbare premie? Dan is de hoogte van het toekomstig pensioen onzeker, het beleggingsrisico dat je daar mee loopt kan een reden zijn om juist niet te kiezen voor waardeoverdracht.

waardeoverdracht

Is de nieuwe regeling een verbetering?

Ook al verandert het pensioensysteem niet, dan nog kan de nieuwe regeling beter (of slechter) zijn. Beter wil bijvoorbeeld zeggen: een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise. De franchise is het bedrag dat in mindering komt op je salaris voordat je pensioen wordt berekend. Hoe lager de franchise hoe beter.
Op welke leeftijd kun je stoppen met werken?

Als je eerder zou willen stoppen met werken kun je je pensioen in laten gaan voor de pensioengerechtigde leeftijd, mits het pensioenreglement dat toestaat. Als dit voor jou belangrijk is, ga dan na hoe dit bij jouw oude en nieuwe regelingen zit.

Hoe wordt je pensioen aangepast?

Ga na of de nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is. Indien ja, let dan op de indexering. Indexatie is de verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijgingen of loonontwikkelingen. Als de nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is (komt haast niet meer voor) bekijk dan of toekomstige salarisstijgingen na waardeoverdracht ook doorwerken in je ‘oude’ pensioen.

Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?

Nabestaandenpensioen kan worden opgebouwd of het kan verzekerd zijn. Als het nieuwe nabestaandenpensioen op verzekeringsbasis is en het oude pensioen is opgebouwd, wordt het nabestaandenpensioen bij waardeoverdracht omgeruild in een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Maak dan de afweging of je dat wel wilt of dat je toch het opgebouwde nabestaandenpensioen voor je partner wilt behouden. Voor waardeoverdracht van partnerpensioen moet je partner overigens wel instemmen.

Om hoeveel pensioen gaat het?

Als het opgebouwde pensioen klein is, is het meestal verstandig om over te dragen. Als alternatief kunnen kleine pensioenaanspraken ook worden afgekocht, maar dan bouw je niet meer door aan je pensioen.
Hoe gaat het in zijn werk?

Als je van het recht op waardeoverdracht gebruik wilt maken, moet je dit zelf aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Na je aanvraag ontvang je eerst een offerte. Pas als je hier mee akkoord gaat is de waardeoverdracht geregeld.
Vraag dus altijd vrijblijvend een offerte op voor waardeoverdracht! Daarna kun je altijd nog besluiten of je er wel of geen gebruik van wilt maken.
Je kunt ook het pensioen van vorige werkgevers overdragen, voorwaarde is dan wel dat het pensioen is opgebouwd bij werkgevers waar je na 1994 uit dienst bent getreden.

Waardeoverdracht kost niets en de pensioenuitvoerder is verplicht er aan mee te werken. Alleen voor kleine werkgevers geldt deze verplichting (tijdelijk) niet. Waardeoverdracht kan ook niet als de oude of de nieuwe pensioenuitvoerder een te lage dekkingsgraad heeft. Pas zodra de dekkingsgraad weer hoog genoeg is kun je de waardeoverdracht alsnog regelen.

 

Wellicht heb ik je iets verder geholpen? Maar mocht je nog aanvullend advies nodig hebben neem dan contact met mij op!

Heb jij een woekerpolis?

Heb jij een woekerpolis?

COMPENSATIE WOEKERPENSIOENEN NOG SLECHTER!

Enkele jaren geleden is er een compensatieregeling voor woekerpensioenen tot stand gekomen. Deze regeling zou moeten tegengaan dat er een te groot deel van de maandelijkse pensioenpremie wordt ingehouden voor kosten, en niet wordt aangewend voor pensioenopbouw.

Volgens ConsumentenClaim, die de regeling heeft doorberekend, kunnen verzekeraars met deze regeling echter nog steeds een groot deel inhouden op de premie. De compensatieregeling blijkt zelfs nog slechter dan de regeling die voor woekerpolissen geldt.

Wat is een woekerpensioen? Bij een woekerpensioen stelt de werkgever een premie ter beschikking. Deze regeling wordt een beschikbare premieregeling (BPR) genoemd.

Een deel van de premie is bestemd voor pensioenopbouw en wordt belegd. Een ander deel van de premie wordt ingehouden voor provisiekosten, administratiekosten, incassokosten en andere kosten die in ieder geval niet uw pensioen opbouwen.

​In sommige gevallen wordt zelfs bijna de helft van de premie voor deze kosten aangewend.

​Het deel van de premie dat wél bestemd is voor pensioenopbouw wordt belegd.

Dit houdt in dat het pensioen in een slechte economische tijd door beursdalingen uiteindelijke (veel) minder waard kan zijn dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag. Dit staat dus nog los van het deel van de premie dat al verloren is gegaan door de kosteninhouding, zoals hierboven beschreven. Nog een stapje erger wordt het wanneer u tijdens de looptijd van uw woekerpensioen van werkgever wisselt. Er moet dan een nieuwe polis afgesloten worden, wat extra kosten met zich meebrengt. In de praktijk betekent dit dat de pensioenen lager en lager worden. Want wie blijft er tegenwoordig nog 40 jaar bij dezelfde werkgever?

De compensatieregeling

De compensatieregeling houdt in dat er jaarlijks maximaal 9,5% van de jaarpremie en 1,5% van het belegde vermogen aan kosten mag worden ingehouden. Door specialist ConsumentenClaim is berekend dat met deze percentages uiteindelijk nog steeds ruim één derde van de inleg kan worden ingehouden.

Een teleurstellende uitslag.

Bovendien moeten we ons afvragen waarom ieder jaar opnieuw een percentage aan kosten zou moeten worden ingehouden over de waarde van het pensioen.

Administratieve kosten en provisiekosten doen zich voor in de eerste jaren.

De ingehouden kosten zouden dus eigenlijk steeds lager moeten worden. Nu de waarde van het pensioen groeit naarmate het pensioen dichterbij komt, wordt absoluut gezien nu juist elk jaar steeds meer ingehouden. Daarbij zijn bijvoorbeeld administratiekosten niet afhankelijk van de omvang van het pensioen, en zou een eenmalig vast bedrag dus beter op zijn plek zijn.

De regeling zou moten tegengaan dat een te groot deel van de betaalde premies verloren gaat aan kosteninhouding.  De verzekeraars, van wie het initiatief  tot een compensatieregeling is gekomen, lijken het dus redelijk te vinden dat ruim één derde deel van het beoogde pensioen met de compensatieregeling nog steeds verloren kan gaan.

U zult hierdoor tijdens uw pensioen een fors lager besteedbaar inkomen genieten.

Dit is alles behalve redelijk.

Vergelijking regeling woekerpolissen

De compensatieregeling voor woekerpolissen, die al eerder bestond dan de regeling voor woekerpensioenen, houdt in dat jaarlijks 2,5% van de waarde van de polis mag worden ingehouden. Dit is meer dan bij uw woekerpensioen van de waarde van het pensioen mag worden ingehouden. Echter, doordat bij woekerpensioenen ook een percentage van de jaarlijkse inleg mag worden ingehouden, bent u op termijn veel slechter uit met de compensatieregeling voor woekerpolissen. De eerste 16 jaar kunnen er van uw woekerpensioen (bij een fictief beleggingsrendement van 6%) hogere kosten worden ingehouden dan bij een woekerpolis. Nu tegenwoordig bijna niemand meer langer dan 16 jaar bij dezelfde werkgever blijft, bent u dus vrijwel altijd de klos.

Het is bijna niet voor te stellen dat de compensatie voor uw woekerpensioen dus lager uitvalt dan die voor een woekerpolis. Een pensioen is van levensbelang en voorziet u op uw oude dag.

Met de huidige compensatieregeling blijven de kosten oplopen en bent u uw toekomst niet zeker. U wordt afgescheept met een slechte vergoeding en de aanbieders blijven verdienen. Dit mogen we niet laten gebeuren.

Hoe nu verder?

De Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een woekerpolis of een woekerpensioen. Uit het groeiende aantal aanmeldingen van gedupeerden bij de vereniging blijkt dat de compensatieregeling voor veel mensen niet genoeg is. Een nieuwe regeling die meer vergoeding biedt lijkt de enige oplossing te zijn om te voorkomen dat gedupeerden door juridische procedures jarenlang zullen moeten wachten.

Hulp nodig?

Herken jij een woekerpolis/woekerpensioen en heb je hier hulp bij nodig?

Neem dan direct contact met me op!

Ik kan je helpen om wel de juiste compensatie te krijgen en je te ondersteunen in jouw procedure!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

De beurs in 2016 bumpy road of kansenpakker!

2015 zit er op! Bijgaand een artikel over beleggen.  7 specialisten die hun visie geven op de beleggingskansen in 2016. Wat denken jullie ervan? Overigens ik heb 15 jaar bij Delta Lloyd gewerkt. Toen kreeg je als medewerker aandelen, toen zij naar de beurs gingen. De koers is sindsdien 75% gedaald. Dus beleggen heeft risico’s? Ga jij (jouw pensioengeld) beleggen in 2016? Dit is niet een artikel van mijzelf, maar het verscheen in het financiële dagblad pensioen pro. Ik ben dat verplicht te melden wil ik het hier publiceren.
Het huidige beursjaar staat vooral bekend om dalende grondstofprijzen, een dieprood Delta Lloyd en een verder wegzakkende euro. Maar ook een plussende Nasdaq en Nikkei en lucratieve aandelen als TNT Express, Randstad en Heineken kenmerkten 2015. Waarvoor kunnen beleggers hun borst natmaken als het gaat om 2016? Zeven specialisten doen een gooi.

Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten bij de UvA: ‘Ik ben en blijf optimistisch over de Verenigde Staten’ ‘Je weet hoe goed economen zijn in voorspellingen. Precies de reden dat ik nog niet op de Bahama’s zit. Dat gezegd hebbende: ik denk dat 2016 voor twee beleggingsrichtingen kansen biedt. Ik ben en blijf optimistisch over de Verenigde Staten. Ze gaan hun monetair beleid in alle rust normaliseren; de dollar en de rente zullen langzaam oplopen. Aangezien de financiële sector daar aan de macht is, is dat een ontwikkeling waar banken en verzekeraars buitengewoon van gaan profiteren. Dus ik raad niet álle Amerikaanse aandelen aan, maar die van banken en verzekeraars. Dichter bij huis verwacht ik dat de hype van de onroerendgoedmarkt in Amsterdam in 2016 doorzet. Ik stop met gerust hart geld in vastgoed op vooraanstaande locaties.’

Patrick Beijersbergen, auteur van ‘Beleggen kun je zelf, tips & tricks 2016’: ‘Weten welke bedrijven mee varen op de energiebubbel, dat is de kunst’ ‘De gedaalde olieprijs heeft een enorme impact op bedrijven en sectoren, positief en negatief. En de CO2-uitstoot, de opwarming van de aarde en de maatregelen die overheden gaan nemen hebben ook allemaal gevolgen voor beleggers. Weten welke bedrijven het meest profiteren van de energiebubbel, dat is de kunst. Het is zoals met de internethausse: de winnaars zullen succesvol zijn, maar het aantal verliezers is ook groot. In principe geldt: de financieel sterke bedrijven hebben aan het eind van de rit meestal de sterkste marktpositie. Dat is belangrijker dan het product dat ze verkopen.’

Jaap van Duijn, econoom en beleggingsexpert: ‘Je mag weinig verwachten van 2016’ ‘Zes jaar lang hebben we een koersstijging gehad, waardoor veel aandelen zijn overgewaardeerd. Dat maant tot voorzichtigheid. Die terugslag komt binnenkort, misschien volgend jaar al. Stijgingskansen liggen wat mij betreft bij de sectoren die op hun gat liggen, dus bijvoorbeeld aandelen in olie, grondstoffen en goud. En ik verwacht ook meer succes vanuit de opkomende markten. Die blijven al zes jaar achter door schulden- en valutaproblemen, dat kan bijna alleen maar beter gaan. Zelf heb ik minder aandelen dan normaal, ben gezakt van 70% naar 30%. Je mag weinig verwachten van 2016. Alles is al afgegraasd.’

Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan Tilburg University: ‘Handel wat minder, investeer in je relaties’ ‘Welk aandeel gaat stijgen, daar heb ik weinig verstand van. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor verreweg de meeste beleggers. Adviseren om bepaalde fondsen te kopen is een casino. Beter is het om een mandje van wereldwijd gespreide aandelen samen te stellen. Met de huidige lage rente en de door verscherpte regelgeving terughoudende banken, investeer ik liever in waardevolle, reële projecten uit mijn omgeving. Waarom zou je in dit nieuwe jaar niet wat minder handelen en meer investeren in de mensen om je heen? Een investering in je levensgeluk.’

Henk Grootveld, belegger en hoofd trends investing bij Robeco: ‘Stoot losers in de ouderwetse detailhandel af’ ‘Volgend jaar gaan we pas beseffen hoe belangrijk digitaal is. Ik verwacht dat de echte doorbraak komt van kopen via smartphone: zowel online shoppen als betalen via smartphone. Dus ik zou beleggers adviseren hun portefeuille daarop in te richten, en losers in de ouderwetse detailhandel af te stoten. Een retailer met dure real estate op de balans, bijvoorbeeld. En daar waar 2015 het jaar was van de grote hoeveelheden overnames, denk ik dat 2016 bolstaat van de faillissementen. Een overnamecycle is meestal een aanwijzing dat het minder wordt op de beurs.’

Peter Siks, beleggerstrainer bij BinckBank: ‘Het kan weleens een bumpy road worden’ ‘De vooruitzichten zijn niet slecht, mits de consumentenbestedingen op peil blijven. Het consumentenvertrouwen kan dalen door kelderende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, maar ook door terreuraanslagen. En dat kan weer een negatief effect hebben op de beurs. Ik zie nog een aantal andere beren op de weg voor 2016, zoals de mogelijke devaluatie van de Yuan en slechte communicatie door centrale banken. Al met al kan volgend jaar best een bumpy road worden. Als belegger je kruit gedeeltelijk droog houden om in 2016 over te kunnen stappen als de markt te ver naar beneden toe schiet, kan profijtelijk zijn.’

Edward Loef, zelfstandig gevestigd technisch analist: ‘Zorg voor Amerikaanse cash op zak’ ‘Als je kijkt naar de cycli van eerdere renteverhogingen in Amerika, gaat de beurskoers omlaag in de eerste vier weken na het besluit. Dat zou een slechte start van het nieuwe jaar betekenen. En dat voorspelt weer een tegenvallend beursjaar, gezien eerdere jaren waarin de beurs belabberd startte. Dus mijn conclusie: het wordt waarschijnlijk een slecht jaar voor aandelenbeleggers. Verder heeft de Amerikaanse dollar het dit jaar goed gedaan. Waaruit maar weer blijkt dat de belegger uiteindelijk kiest voor cash. Voor komend jaar vermoed ik een dip van de Amerikaanse munt in de eerste helft van 2016, maar uiteindelijk een nieuw hoogtepunt. Dus zorg voor Amerikaanse cash op zak.’

De geschiedenis van pensioen!

De geschiedenis van pensioen!

Je kunt geen krant openslaan of er staat iets in over pensioen. Voor iedereen die werkt in de pensioensector is dit dagelijkse realiteit. Het kost veel tijd om al die berichten door te lezen.

Helaas is de aandacht die het onderwerp pensioen krijgt meestal negatief, om niet te spreken over misschien wel opruiend van aard.

​Vanuit de politiek, werkgevers, werknemers en belangenorganisaties ontvangen we week na week steeds uitdagendere headlines om duidelijk te maken welk 'gigantisch' conflict, onrechtvaardigheid of misstand nu weer heeft plaatsgevonden. Langer werken, te lage dekkingsgraden, niet solidair, verdwijnen van garanties, risico's beleggen bij de deelnemer, het pensioenonbewustzijn en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Deze zaken worden breed uitgemeten en zijn onderwerp van 'conflict' tussen werkgevers, werknemers en politiek.

​Maar wat wij missen is de juiste historische context! Deze vorm van aandacht voor 'ons' pensioen neemt alle aandacht weg van het ontstaan, het waarom en hoe wij pensioen in ons leven kregen.

​Dit geldt zeker voor de discussie omtrent het verhogen van de pensioen gerechtigde leeftijd. Het bekijken van het verhogen van de pensioenleeftijd uit een historische context geeft mogelijk een ander besef en dat het normaal is dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd.

Pensioen in een historische context

In Nederland is pensioen voor het eerst zichtbaar aan het einde van de 19e eeuw met de start van de industrialisatie. Het ontstaan van steeds grotere industrieën zorgde voor een toenemende vraag naar zorg en zekerheid door werknemers. Werknemers hadden toentertijd beperkte rechten en meestal veel plichten.

Lichamelijk zwaar werk, aanzienlijke kans op overlijden tijdens het werk en het was zeker geen goede omgeving voor de gezondheid. Na veel discussie werden de eerste "extra's" voor werknemers een feit. Deze "sociale voorzieningen" waren dan ook gericht op een uitbetaling van salaris bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een werknemer en de zorg van de werkgever voor eventuele weduwe en wezen.

Er was i.i.g. nog geen sprake van pensioen als 'comfortabele' oude dag voorziening. Tijd om te genieten van je pensioen, zoals wij dat nu kennen, was er dus niet. De sociale voorzieningen hadden voornamelijk als doel om de werkgever te laten voldoen aan zijn morele en ethische verplichting naar zijn werknemers. Er was wel sprake van pensioen, echter alleen voor die gelukkigen die de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt en meestal in de vorm van weduwe en wezen uitkeringen. Sparen voor een 'comfortabele oude dag' was niet van toepassing.

Van 70 naar 65

Opvallend hierbij is de ontstaansgeschiedenis van de pensioenleeftijd naar 65 jaar.

De pensioengerechtigde leeftijd werd bij de start van de eerste pensioenen namelijk vastgesteld op 70 jaar. Deze leeftijd was gebaseerd op de gemiddelde leeftijdsverwachting van een man. Die was toen 72 jaar. De gemiddelde man kon dus 2 jaar van zijn pensioen genieten.

Pas later verschoof die leeftijd naar de internationale norm van 65 jaar. Die leeftijd is ondanks technologische vooruitgang en een toenemende levensverwachting een vaststaand gegeven geworden.

Tijden veranderen en gelukkig zijn werknemer en werkgever gekomen tot een redelijk evenwichtige balans tussen rechten en plichten en aanzien van het verrichten van arbeid.

Het is er allemaal veel beter op geworden sinds de 19e eeuw. Ook worden mensen ouder en is de aard van de werkzaamheden en de impact van werk op onze gezondheid aanzienlijk verbeterd.

Al bijna 100 jaar dezelfde leeftijd

Daar waar de werkzaamheden en de arbeidsovereenkomst dus continu worden aangepast, is 'onze' pensioenleeftijd al sinds het begin van 1900 niet meer aangepast. Het is dus al bijna 100 jaar dezelfde leeftijd. Maar deze leeftijd gaat nu omhoog! Maar desalniettemin is ons pensioen dus eigenlijk gebaseerd op verouderde uitgangspunten?

​De huidige discussie over pensioen zonder deze historische context leidt, naar mijn mening, tot een onlogische discussie. Misschien brengt het besef van de historie van pensioen, betrokken partijen tot een reëler beeld en een betere discussie over waar pensioen voor stond, staat en waar het voor gaat staan in de toekomst. Ben jij ook klaar voor de toekomst? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

​Wilbert Boon

De dubbelrol van de werkgever bij pensioen!

De dubbelrol van de werkgever

Enter your text here...

In de pensioensector wordt er vaak gekeken naar de rol van de werkgever en hoe via hem de werknemer bereikt kan worden. Nu kan er op verschillende manieren worden gekeken naar, en invulling gegeven worden aan, de rol van de werkgever. Graag deel ik mijn mening over wat de rol van de werkgever is en hoe zijn rol benut zou kunnen worden om pensioen beter te maken.

PENSIOEN ONTSTAAT

Pensioen ontstaat wanneer werkgever bij het aangaan van een dienstverband de werknemer pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. De werkgever geeft de werknemer middels pensioen de mogelijkheid om inkomen op te bouwen voor de toekomst. Middels dit pensioen wordt de werknemer vaak ook bescherming geboden in het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid. De pensioentoezegging tussen werknemer en werkgever is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Waar in het verleden pensioen door de werkgever zelf werd toegezegd is dit in de loop der tijd een product geworden dat werkgever vrijwillig of verplicht afneemt bij een pensioenfonds of verzekeraar.

Het pensioenproduct en de aanbieders hebben zich door de jaren sterk ontwikkeld, maar in de basis is er niks gewijzigd. Pensioen is nog steeds een overeenkomst tussen werknemer en werkgever.

ROL(LEN) VAN DE WERKGEVER

De werkgever heeft een dubbele rol bij de totstandkoming en uitvoering van pensioen:

Klant: De werkgever, ongeacht of het pensioen geleverd wordt via een pensioenfonds of ee n verzekeraar is bovenal klant van de pensioensector.

Leverancier: De werkgever biedt het ‘afgenomen’ pensioenproduct aan bij zijn werknemers en vervult daarmee een arbeidsvoorwaarde en is in de ogen van zijn werknemers leverancier van het pensioenproduct.

KANS EN RISICO

De dubbele rol van de werkgever biedt kansen maar tegelijk ook bedreigingen. Een kans is dat de werkgever een rol kan spelen in het bereiken van werknemers met betrekking tot de communicatie over pensioen. Het digitaliseren van de informatiestroom door bijvoorbeeld het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en de jaaropgave samen te voegen kan een effectieve manier zijn om werknemers te bereiken.

Een andere kans is dat werkgever dankzij de dubbelrol niet alleen bekend is met de medewerker, maar ook met zijn tevredenheid over het pensioenproduct. De werkgever is vanwege deze inzichten een bron van informatie voor productoptimalisatie en – ontwikkeling.

Een risico is dat de werknemer zijn werkgever als vraagbaak voor zijn pensioenvragen ziet. Echter, vaak ontbreekt het de werkgever aan kennis en inzicht in het totale pensioen vraagstuk van zijn werknemers om hem of haar afdoende te kunnen informeren, laat staan te adviseren.

DE DUBBELROL BENUTTEN

Voor het benutten van de dubbelrol van de werkgever is het van groot belang dat hij wordt ondersteund met kennis van, en inzicht in, het pensioen van zijn werknemers. Veel pensioenuitvoerders maken dit inzicht al mogelijk middels een werkgeversportaal. Niet te min ontbreekt het de werkgever aan kennis om de werknemer te ondersteunen bij zijn totale pensioen vraagstuk.

Pensioenuitvoerders kunnen dit probleem voor werkgever oplossen door werkgevers te faciliteren in hun kennisbehoefte. De werkgever kan dan de vragen van werknemers blijven beantwoorden, maar wordt ondersteund door dat de benodigde pensioenkennis over het volledige Nederlandse pensioenstelsel beschikbaar is op website/portaal van de pensioenuitvoerder.

Het beschikbaar stellen van pensioenkennis biedt niet alleen voordelen voor de werkgever maar zeker ook voor de pensioenaanbieders. Een goed geïnformeerde werkgever en werknemer zullen vaker zelf in staat zijn om pensioenvraagstukken op te lossen en als gevolg daarvan kunnen het aantal klantvragen afnemen.

De dubbelrol biedt nog veel meer mogelijkheden (verdere integratie salaris- en pensioenadministratie, ondersteuning werkgever bij uitstroom pensioengerechtigde, administratieve ondersteuning werkgever, etc.) zodra werkgever en pensioenuitvoerder elkaar begrijpen en elkaar weten te vinden. De website van de pensioenuitvoerder  zou naar mijn mening de ideale plek voor het samenkomen van werkgever en pensioenuitvoerder.

Maar dat is niet altijd zo en daarnaast wil je wellicht breder advies en vooral onafhankelijk. Daarbij kan ik je helpen!