Maandelijks archief: mei 2016

Met pensioen ga ik leuke dingen doen!

onderzoek_pensioen_vrije_tijd

Met pensioen ga ik leuke dingen doen!

Waarschijnlijk herken je het wel, de verhalen op verjaardagen over het winnen van de loterij of het met pensioen gaan. Meestal vervolgt met de uitspraak: dan ga ik leuke dingen doen of… de uiting met wat minder fantasie (of meer angst, u mag het zeggen) ‘dan blijf ik gewoon hetzelfde doen!’.

Ik wil er graag achter komen wat achter deze wensen zit. Wat is het verhaal achter leuke dingen doen? Wat levert dat op? Wat voor gevoel geeft dat? Hie ziet je leven er dan uit? En zal met de wetenschap van de financiële zaken er alles aan doen om dit gewenste leven veel eerder te realiseren dan je in eerste instantie misschien voor mogelijk houdt.

Want zeg nou zelf: ben jij een middelmaatje? Pas jij 1 op 1 in de gemiddelde Nederlander? Alleen dat feit al zou je uniek maken, namelijk! Er bestaat namelijk net zoiets als een gemiddelde.

Er is volgens mij dus ook niet zoiets als ‘gemiddeld’ 70% van je laatst verdiende salaris. Hoe weet jij nou of dat genoeg is om die leuke dingen te doen die jij in je hoofd hebt? Als je ze nu niet kan don, wie zegt dat je ze straks met minder geld dan wel kan doen? Of andersom: hoe weet ik nou dat straks 70% veel te veel is en had ik nu al die leuke dingen kunnen doen omdat ik straks gewoon minder nodig heb en nu meer kan uitgeven.

Nu is dit geen vrijbrief om maar geld over de balk te gaan gooien, maar wel een oproep om jezelf serieus te nemen als het om je geldzaken gaat. Loop dan niet zomaar bij een winkel binnen, maar bij een professional die in staat is een goed gesprek met je aan te gaan en geen genoegen te nemen met het uitgangspunt ‘gemiddelde nederlander’. Daar is financiële planning gewoon te kostbaar voor.

Ik ga graag het gesprek met je aan te gaan en samen met jouw op reis te gaan naar het financiële plan dat wel op jouw leven is geschreven!!!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

 

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst…

Bij de keuze voor een pensioenuitvoerder/ pensioenregeling komt de keuze steeds vaker ook neer op welke beleggingen ‘het best’ zijn. Op voorhand kun je daar natuurlijk geen garantie op geven, maar op basis van de beleggingsstrategie en inrichting van de zogenaamde life cycle zou je er een oordeel over moet kunnen vellen, zou je zeggen…

Allereerst wat is nu eigenlijk life cycle beleggen?

Bij een “lifecycle fonds” wordt de verhouding aandelen-obligaties automatisch aangepast afhankelijk van het levensstadium waarin jij je als deelnemer bevindt. Zo zal het geld van een jonge spaarder eerder belegd worden in aandelenfondsen, terwijl dat van een spaarder die de pensioenleeftijd benadert, conservatiever belegd zal worden.

grafiek_lifecyclebeleggen

Daarbij zou het heel fijn zijn als je een trackrecord van deze life cycle fondsen zou kunnen vergelijken. Echter de meeste van de huidige aanbieders  werken met allerlei nieuwe fondsen die (zeer) kort bestaan. Meer dan 50% van de aanbieders heeft de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de beleggingen en daarmee volgens mij deels de oude trackrecord om zeep geholpen.

Moet je nou de keuze maken voor een aanbieder met wel een lange trackrecord? In algemene zin kan je iets uitleggen over de performance van een uitvoerder uit het verleden maar dat zegt niets over de toekomstige prestatie van de life cycle belegging. Mocht de beslissing vallen op een aanbieder met een langere trackrecord dan beperk je de keuze nogal en is de inrichting van de life cycle vaak niet optimaal. Daarnaast geeft dit niet de garantie dat deze life cycle over een of twee jaar nog steeds hetzelfde is.

De keuze zou je dus wellicht moeten maken op zachte kenmerken als:

·       Gekozen strategie en helderheid daarvan

·       Spreiding

·       Mate van afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (heel geleidelijk of meer trapsgewijs)

·       Index en/of actief beleggen

·       Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de ‘default’?)

·       Aantal life cycles

·       Prestatie van andere fondsen van de fondsbeheerder

Ook de life cycle vergelijkingsrapporten van diverse partijen maken de keuze niet makkelijker omdat een ieder op een bepaalde manier rekent en rapporteert.

Het wordt tijd dat de aanbieders niet alleen maar vertellen hoe goed ze zijn maar het over een langere tijd constant laten zien vind ik. Dit is belangrijk voor het pensioenresultaat voor jou als deelnemer.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Hoe kun jij als zzp-er echt goed voor jouw oude dag zorgen?

Wie voor zichzelf werkt, moet ook zelf voor z’n oude dag zorgen. De alternatieven zijn: doorwerken tot je erbij neervalt of op een houtje bijten. Ondanks die weinig aanlokkelijke perspectieven, is het aantal zzp’ers met een goede pensioenvoorziening helaas in de minderheid.

Hoe de oude dag te betalen, valt bij veel zzp’ers onder ‘wie dan leeft, die dan zorgt’. Waarmee de zzp’er zowel zichzelf als de samenleving op termijn met een probleem opzadelt. Toch lijkt het besef te groeien dat ook op latere leeftijd de boodschappen, vakanties en de hypotheek betaald moeten worden.

Want alleen de AOW is daarvoor veelal onvoldoende. Onderzoek van ZZP-Barometer voor verzekeraar Nationale Nederlanden laat zien dat meer zzp’ers geld opzijzetten voor later. Van de 845 ondervraagden bouwt de helft zelf pensioen op. Een jaar eerder was dat nog 42 procent. De meeste zzp’ers doen het door zelf te sparen of te beleggen.

Een zzp’er zal moeten  kijken volgens mij naar het bredere begrip oudedagsvoorziening. ,,De hypotheek is misschien afgelost, de kinderen zijn de deur uit. Is er een lijfrente? Wat is er gespaard en belegd? Wat brengt de partner in en wat zijn de lasten?”

Al die zaken worden meegerekend in de som die begint met de vraag: wat is het besteedbaar inkomen nu en wat is het gewenste inkomen later. Dat de ideeën over pensioen een flexibeler zijn geworden, maakt de invulling van de oude dag  vrijer.

Het ideaal van stoppen met werken op je 55ste is verdwenen. Mensen willen tegenwoordig ook wel doorwerken, een dag in de week coaching doen of een jonge collega op weg helpen. Ook dat is een pijler onder de pensioenvoorziening.

Een van mijn belangrijkste adviezen is meestal: hou het simpel. Ga sparen en beleg volgens het levensloopprincipe, wat inhoudt dat het risico van de beleggingen daalt naarmate de pensioenleeftijd nadert.

Wil je daarover verder advies?

Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

Kosten van banksparen: hoe zit dat?

Kosten voor banksparen: hoe zit dat?

Een bankspaarrekening brengt verschillende kosten met zich mee. Daardoor kan een bankspaarproduct met de hoogste rente je uiteindelijk soms toch niet het hoogste pensioen opleveren. Het is dus belangrijk voor je een keuze maakt om ook goed naar de kosten voor banksparen te kijken.

De kosten voor banksparen bestaan uit:

  • Afsluitkosten
  • Advieskosten
  • Kosten voor eventuele wijzigingen
  • Kosten tijdens uitkeren

Banksparen kosten voor afsluiten

Bij elke bank betaal je afsluitkosten voor de bankspaarrekening. Deze variëren sterk van bank tot bank, want bij de ene bank betaal je nog geen 20 euro en bij de ander ruim 200 euro.

Banksparen en kosten voor advies

Naast afsluitkosten betaal je vaak ook advieskosten. Een bankspaarrekening is namelijk een financieel complex product, waarvan de financiële gevolgen erg vervelend kunnen zijn als je zonder voldoende kennis een rekening afsluit. Het gaat immers om een groot bedrag.

Je kunt advies inwinnen bij de bank zelf of bij een zelfstandig adviseur. Zowel de bank als de zelfstandige adviseur rekenen kosten voor het advies, maar een eerste oriënterend gesprek is meestal kosteloos. De prijzen voor de adviezen liggen ook flink uit elkaar tussen de verschillende banken en adviseurs. Je kunt ervan uitgaan dat je voor dit advies enkele honderden euro’s betaalt.

Sommige banken bieden je ook de mogelijkheid een bankspaarproduct zonder advies af te sluiten. Je moet dan vaak telefonisch eerst een aantal controlevragen beantwoorden via de klantenservice van de bank. Als hieruit blijkt dat je voldoende kennis hebt over het product, sluit je het zonder advies af. Dit wil echter niet zeggen dat je helemaal geen advieskosten betaalt, maar deze zijn wel een stuk lager dan wanneer je een echt adviesgesprek krijgt.

Kosten banksparen bij wijzigingen

Tijdens de looptijd betaal je geen extra kosten, tenzij je besluit iets te wijzigen. Stap je bijvoorbeeld over naar een andere bank, dan brengt je oude bank hier beëindigingskosten voor in rekening. Daarna betaal je bij je nieuwe bank ongeveer eenzelfde bedrag aan startkosten.

Andere wijzigingen die geld kunnen kosten zijn het (tijdelijk) stoppen met inleggen op de bankspaarrekening, verhuizen naar het buitenland, je geld eerder opnemen dan de afgesproken einddatum en het omzetten van een vaste rente in een variabele rente of andersom.

Kosten banksparen in de uitkeerfase

De uitkeerfase van banksparen, dus de periode waarin de bank of verzekeraar het gespaarde geld periodiek of ineens uitkeert, brengt ook nog kosten met zich mee. Allereerst zet je je geld op een bankspaarproduct bedoeld voor de uitkeerfase in plaats van op de rekening voor de opbouwfase. Je betaalt dan opnieuw advieskosten en afsluitkosten. Mocht je dus bij een andere bank je aanvullend pensioen uit willen laten keren, dan is deze overgangsfase een goed overstapmoment. Je moet immers de afsluit- en advieskosten ook bij je huidige bank betalen.

Ten slotte betaal je bij veel banken en verzekeraars per uitgekeerd bedrag een vergoeding van enkele euro’s.

Rendement

Maar banksparen kost niet alleen geld, het ook rendement op in de vorm van spaarrente. Je kunt kiezen tussen een vaste spaarrente of een variabele spaarrente. Bij de eerste vorm ontvang je voor een afgesproken periode dezelfde rente, bij de tweede vorm kan de rente op elk moment veranderen.

Wil je hierover verder advies? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

Zo bereid jij je voor op je pensioen!

Pensionering, zo bereid je je voor

Een pensionado, ver van je bed…. Een term die gemengde gevoelens met zich mee brengt. Uit onderzoek blijkt dat 71% van de gepensioneerden geniet van zijn of haar pensioen. Maar dit houdt dus ook in dat er een grote groep mensen is voor wie dit genieten minder geldt. Ze zien hun pensionering niet direct als een periode van voldoening en genieten. Ze voelen zich soms nutteloos en missen de sociale contacten en de rol in de samenleving die zij tot dan toe altijd hebben gehad in hun werkende leven. Het grootste geheim om dit te voorkomen is ‘bereid je zo goed mogelijk voor op deze nieuwe levensfase’.

Wat ga ik doen tijdens mijn pensioen?

Veel mensen maken zich druk over hun pensionering. Met name over de vragen ‘heb ik genoeg gespaard of heb ik voldoende pensioen bij mijn werkgevers opgebouwd?’ Uiteraard is het erg fijn als je je geen zorgen hoeft te maken over het financiële plaatje van je pensionering. Maar je voorbereiden op je pensioen betekent meer dan je alleen verdiepen in de financiën.

Denk ook eens na over de persoonlijke invulling van de vrije tijd die je gaat krijgen. Denk bijvoorbeeld na of je vrijwilligerswerk zou willen doen (en zo ja, wat dan?) of denk eens na over het oppakken van een oude hobby. Maar ook privé in zowel de huiselijke als relationele sfeer kan je pensionering gevolgen hebben. Dit hoeft niet persé negatief te zijn, maar het is toch goed om met je partner of gezin door te nemen wat het voor jullie betekent om meer tijd bij elkaar door te brengen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor je partner dat je vaker thuis zult zijn?

De meeste mensen besteden nauwelijks tijd aan deze relevante voorbereidingen. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Denk bijvoorbeeld alvast na over de volgende zaken:

– Inzicht in je verwachtingen van je pensioen, zowel op financieel gebied als op het gebied van vrijetijdsbesteding

– Laat je informeren over hoe je je kunt voorbereiden op pensioen. Denk aan een pensioencursus, door je werkgever of via internet.

– Denk na over de pensioensterkten en -zwakten. Wat zal straks prettiger zijn dan nu, maar ook wat zal straks minder prettig zijn dan nu?

Op het moment dat deze punten duidelijk zijn heb je een handreiking om je verder voor te bereiden op je pensioen.

Je pensionering heb je zelf in de hand

Maar niets gaat volgens ‘de regels’ Ook tijdens je pensioen kun je je soms niet prettig voelen. Hoogleraar Andrea Maiar benoemde het al eens in een interview: Met pensioen gaan is een life-event (mijlpaal). Het is net zo ingrijpend als voor het eerst naar school gaan of achttien worden. Toch wordt de pensioenperiode vaak niet zo gezien.

Het lijkt soms alsof er geen problemen meer bestaan als je met pensioen bent, omdat je dan kunt doen wat je wilt. Dit is vaak het tegenovergestelde. Veel penionado’s weten juist niet zo goed wat ze aan moeten met hun vrije tijd en hebben moeite om opnieuw invulling te geven aan hun dagelijks leven.

Mocht je merken dat je moeite hebt met je  toekomstige pensionering (hoe ver weg ook) dan is het belangrijk om iets met dat gevoel te doen. Ik geef je twee basistips.

Durf je kwetsbaar op te stellen: Bijna iedereen die met pensioen gaat loopt er tegenaan, je voelt je nutteloos of je weet niet hoe je deze nieuwe levensfase moet oppakken. Dit is niet vreemd, want met pensioen gaan is niet niks. Blijf er vooral niet mee rondlopen en praat er over met anderen. Spreek je zorgen uit en doe er wat aan. Er zijn mensen die je goed kennen en je advies kunnen geven of gewoon een luisterend oor kunnen bieden. Houd je het liever wat meer op afstand dan kun je naar een praatgroep gaan en het hier bespreekbaar maken.

Neem zelf initiatief. Mocht je niet tevreden zijn hoe het nu gaat? Blijf dan niet bij de pakken neerzitten maar doe er wat aan. Je hebt zelf de kracht om dingen te initiëren, maak je eigen pensioen! Begin jouw plan met frisse moed en sta open voor nieuwe ideeën en mensen. Je hebt alle tijd om nu te genieten, schrijf eens op wat je graag zou willen doen en breng het in de praktijk. Begin bijvoorbeeld eens aan iets wat je nog nooit gedaan hebt of maak een bucketlist.

Het is dus belangrijk om te weten dat je je gevoelens en de invulling van je pensionering zelf in de hand hebt. Voel de vrijheid om deze confrontatie aan te gaan en je eigen pensioentijd te creëren. Benut de vrijheid en je eigen kracht om te zorgen dat je bij de 71% van de mensen gaat horen die geniet van zijn/haar pensioen!

Ik help je er graag bij,

Met vriendelijke groeten, Wilbert Boon