Categorie archief: Dit moet je beslist weten

De AOW leeftijd

Wellicht, zoals jullie weten, kent het Nederlandse pensioenstelsel 5 pijlers. Er wordt tegenwoordig ook wel gesproken over de pensioenschijf van vijf. Dat zijn:

1. AOW;
2. Werkgeverspensioen;
3. Aanvullend pensioen, lijfrentes, beleggings-, spaarproducten, zzp pensioen bijvoorbeeld;
4. Eigen vermogensopbouw; 5.Langer doorwerken,deeltijdpensioen.

Laat ik beginnen met de AOW. Als ik een aantal 30-jarigen, 40-jarigen op de Albert Cuypmarkt in mijn buurt de vraag zou stellen: “Wat denk je dat je ontvangt aan AOW, als je nu met pensioen zou gaan”. Ik denk dat velen geen idee zouden hebben. Dat hoeft ook niet, want ze hebben nog een heel leven voor de boeg, maar voor je pensioenplanning natuurlijk de basis. De te ontvangen AOW bedragen zijn gekoppeld aan je eigen persoonlijke leefsituatie, wel of geen partner is natuurlijk hele belangrijke daarin.

Dan zou ik een tweede vraag kunnen stellen. “Weet je met welke leeftijd je de AOW gaat ontvangen”. Ik vermoed dat ook hierop veel mensen het antwoord schuldig blijven. Sinds een aantal jaren is de ingangsdatum van de AOW gekoppeld aan de geboortedatum, zoals jullie weten. Dat is weer de basis van pensioenplanning.

Dan kan er wellicht nog een derde vraag gesteld worden, namelijk de vraag of je wel de volledige AOW eventueel ontvangt. Dat hoeft niet zo te zijn als je bijvoorbeeld geëmigreerd bent op latere leeftijd naar Nederland of dat je gedurende enige tijd in het buitenland hebt gewoond en gewerkt.

De huidige te ontvangen bedragen aan AOW, een calculator om je eigen ingangsdatum van AOW te bepalen, eventuele korting met verblijf in het buitenland kun je heel duidelijk terugvinden op de site van de uitvoeringsorganisatie van de AOW.

Dit is het eerste artikel van mijn hand wat geschreven is in een reeks van artikelen, die zijn verschenen op het grootste onafhankelijke pensioenplatform van Nederland op Facebook. Ik ben oprichter daarvan, alsmede van de Stichting “Durf te vragen over pensioen”. De Facebookgroep heeft de gelijknamige naam. Mocht je hierin interesse hebben om ook een kijkje te nemen dan kan dat, stuur mij dan een e-mail via info@wilbertboon.nl of gebruik de zoekfunctie binnen facebook. Wat vindt jij van de verhoging van de AOW-leeftijd, laat eventueel je reactie achter onder deze blog.

De oudedagsreserve

In deze korte blog van mij in een reeks wil ik aandacht besteden aan de (fiscale) oudedagsreserve. Dit artikel verscheen ook in mijn besloten facebookgroep “Durf te vragen over pensioen”, met in korte tijd al 200 leden. De fiscale oudedagsreserve is een speciale regeling voor zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting.

Je mag in 2015 onder voorwaarden 9,8 % van je winst reserveren met een maximum van € 8.640 en dit is een aftrekpost voor de belasting.

Je hoeft dit geld alleen maar op je balans te zetten, je hoeft er bijvoorbeeld geen lijfrente van te kopen. Het is “een papieren reserve” die je later om kunt zetten door er bv. een lijfrente mee aan te kopen, als je een surplus hebt opgebouwd en waarover je dan pas later inkomstenbelasting gaat betalen.
Het bedrag waarmee de oudedagsreserve afneemt is belastbare winst, de betaalde premie of koopsom voor een lijfrente is aftrekbaar.

Voor sommige zzp´ers kan dit wellicht interessant zijn. Je kunt de belastingheffing uitstellen naar een later moment en dan mogelijk gebruik maken van een lager tarief. Als je de onderneming staakt of overlijdt, dan moet er fiscaal worden afgerekend.

De regeling kent dus voor- en nadelen. Een groot voordeel is de mogelijkheid om geld beschikbaar te houden binnen je onderneming. Je hoeft geen geld naar een verzekeraar of bank te storten en je kunt de betaling van inkomstenbelasting uitstellen naar een later moment. Mogelijk kan je in de toekomst ook afrekenen tegen een lager tarief, als je dan een lager inkomen hebt.

Een nadeel is dat het geen echte oudedagsvoorziening is. Er is geen wettelijke verplichting, dat de middelen bij pensionering daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. En je bent niet verplicht om de oudedagsreserve te gebruiken voor een pensioenvoorziening. Maar dan moet je wel afrekenen met de fiscus, vaak op een moment, waarop het je helemaal niet uitkomt.

Bij een jaarlijks wisselende winst kan je niet optimaal gebruik maken van de oudedagsreserve. Je hebt altijd te maken met het maximumbedrag.
Maakt één van jullie gebruik van deze mogelijkheid? Laat het eventueel weten in een reactie hieronder.

Dit is een artikel van mijn hand wat geschreven is in een reeks van artikelen, die zijn verschenen op het grootste onafhankelijke pensioenplatform van Nederland op facebook. Ik ben oprichter daarvan, alsmede van de Stichting “Durf te vragen over pensioen”. De facebookgroep heeft de gelijknamige naam. Mocht je hierin interesse hebben om ook een kijkje te nemen dan kan dat, stuur mij dan een e-mail via info@wilbertboon.nl of gebruik de zoekfunctie binnen facebook.