Categorie archief: Recente berichten/blogs

vermijd deze vijf valkuilen bij pensioenadvies!

Het Nibud waarschuwde vandaag: dertigers, veertigers en vijftigers moeten hun pensioenopbouw goed in de gaten houden. Anders hebben ze op hun oude dag te weinig geld om van rond te komen. Maar hoe weet je hoeveel pensioen je nodig hebt of hebt opgebouwd, en wat doe je als zzp’er? Vijf valkuilen.

 1. Ik heb geen idee hoeveel pensioen ik opbouw of heb opgebouwd.

Alles begint met een overzicht. Wie voor verschillende bedrijven heeft gewerkt, heeft vaak pensioen opgebouwd bij verschillende fondsen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met je DigiD en antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
 • Wat is mijn te bereiken pensioen?
 • Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
 • Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen?
 1. Ik heb een koophuis als oudedagsvoorziening, toch?

Of je huis écht een oudedagsvoorziening is, ligt aan je hypotheekvorm. Wie een aflossingsvrije hypotheek heeft, zal dezelfde woonlasten betalen of duurder uit zijn als de hypotheek overgezet moet worden, want een aflossingsvrije hypotheek mag niet meer. Wie netjes binnen 30 jaar afbetaalt, zal weinig woonlasten hebben.

En wie zijn huis wil verkopen, maar in een huis woont dat minder waard is geworden, moet bijleggen.

 1. Tot mijn schrik bouw ik te weinig op. Wat nu?

Dan kun je een paar dingen doen: zelf geld sparen via een spaarrekening of speciale pensioenspaarrekening of beleggingsspaarrekening, de hypotheek sneller aflossen zodat je woonlasten omlaag gaan of beleggen.  Op spaarrekeningen zit tegenwoordig weinig spaarrente, daarom adviseer ik ook eens te kijken naar beleggingsmogelijkheden. In deze blog geef ik je drie redenen waarom je volgens deels wel zou moeten beleggen. http://www.genietvanjepensioen.nl/drie-redenen-om-deels-zelf-te-beleggen-voor-je-pensioen/

 1. Ik ben zelfstandige of wil als zzp’er aan de slag. Wat moet ik doen?​

Als zelfstandige moet je zelf voor een pensioen zorgen. Dat kan zoals gezegd via sparen en of beleggen met fiscaal voordeel via een pensioenspaar- of beleggingsrekening. Informatie en een kostenvergelijking van vier populaire zzp-pensioenaanbieders vind je hier: http://www.genietvanjepensioen.nl/kostenvergelijking-vier-zzp-pensioen-aanbieders/

 1. Ik ga scheiden. Heeft dat gevolgen voor mijn pensioen?

Wie getrouwd is, bouwt samen pensioen op. Wie gaat scheiden, heeft recht op een deel van dit pensioen. Doe je dit niet, dan loop je geld mis. Vrouwen vormen een extra risicogroep. Zij hebben minder vaak een baan dan mannen, werken minder uren en soms minder jaren, en ze verdienen gemiddeld minder geld. Kijk voor echtscheiding bij deze blog van mij: http://www.genietvanjepensioen.nl/gevolgen-van-echtscheiding-voor-je-pensioen/

Ingewikkelde materie? Vraag mij om advies! Het pensioen lijkt ver weg, maar rondkomen van een AOW-uitkering betekent geen vetpot. Het is aan JOU!!!

 

De nabestaandenlijfrente

De Nabestaandenlijfrente

Een nabestaandenlijfrente is een lijfrente uitkering die bedoeld is om inkomensterugval op te vangen bij het overlijden van de verzekeringnemer of diens (gewezen) partner. De uitkeringen van de nabestaandenlijfrente moeten toekomen aan een natuurlijk persoon. Als verzekerde kunnen de verzekeringnemer zelf of zijn (gewezen) partner optreden. De uitkeringen moeten direct ingaan bij het overlijden van de verzekerde. Een nabestaandenlijfrente hoeft in één situatie niet direct in te gaan: als de overblijvende partner recht heeft op een Anw-uitkering, is het mogelijk de uitkeringen na het overlijden van de verzekerde uit te stellen. Dit uitstel is uiterlijk mogelijk tot:

 • het bereiken van de 18-jarige leeftijd van het jongste kind van de begunstigde;
 • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Anw-gerechtigde die geboren is vóór 1 januari 1950;
 • het bereiken van de 21-jarige leeftijd van het kind dat recht heeft op een Anw-wezenuitkering en begunstigde is voor een nabestaandenlijfrente;
 • het eindigen van het recht op de Anw-uitkering.

Looptijden van een Nabestaandenlijfrente

De verzekeringnemer is vrij om te bepalen wie hij als begunstigde op een nabestaandelijfrente opneemt. Maar het moet wel een natuurlijk persoon zijn. De uitkering kan levenslang of tijdelijk zijn. Bij een tijdelijke uitkering moet de looptijd worden gebaseerd op het 1% sterftekans criterium. Dat betekent dat de looptijd dusdanig lang moet zijn, dat er sprake is van een 1% kans op overlijden van de verzekerde. Komen de uitkeringen toe aan een bepaalde groep verwanten (naaste familiekring)? Dan gelden nadere voorwaarden voor de duur van de uitkeringen. Onder deze groep van verwanten vallen de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, met uitzondering van de (gewezen) partner. Hiertoe behoren:

 • de wederzijdse ouders;
 • (over)grootouders;
 • (klein)kinderen;
 • broers en zusters;
 • ooms en tantes;
 • de kinderen van broers en zusters.

Aanverwanten van een persoon zijn de bloedverwanten van de partner (schoonfamilie). Bij deze groep mogen de uitkeringen uitsluitend eindigen bij het overlijden van de gerechtigde (levenslang) of uiterlijk op het tijdstip waarop deze de leeftijd van 30 jaar bereikt. Aangezien de statistische overlijdenskans voor kinderen tot de 30-jarige leeftijd bijzonder klein is, bestaat de kans dat de tijdelijke lijfrente niet voldoet aan het 1%-criterium. Voor deze vorm geldt het 1%-criterium dan ook niet.

Een voorbeeld

Alex heeft een nabestaandenlijfrente op zijn leven gesloten met zijn twee zoons als begunstigden. Stel dat hij komt te overlijden op het moment dat zijn kinderen 33 en 25 jaar zijn. De 25-jarige zoon kan na het overlijden van zijn vader een lijfrente afsluiten die tijdelijk of levenslang kan zijn. Hij heeft daarbij de vrije keuze. Als hij voor een tijdelijke lijfrente kiest, dan dient deze uiterlijk te eindigen op het moment dat hij 30 jaar wordt. De lijfrente die de 33-jarige zoon ontvangt, moet in minimaal 20 jaar uitgekeerd worden.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

Wat moet je als zzp-er met pensioen?

Wat moet je als zzp’er met je pensioen?

zzp_pensioen_web

Patrice lag er niet wakker van, maar af en toe waren er wel mensen die fijntjes haar geweten aanspraken. Zoals haar ouders, met de voorzichtige vraag: ‘Moet je niet eens aan je pensioen denken?’ Natuurlijk wist ze het, maar toen ze in 2007 met haar eenmanszaakje in marktonderzoek begon, was een pensioen bepaald niet haar eerste prioriteit. Ze moest eerst maar eens genoeg zien te verdienen om rond te komen, en daarna om een bufferspaarpotje op te bouwen voor het geval dat ze ziek werd of even geen opdrachten had. En trouwens: ze deed af en toe wat hypotheekaflossingen – ook handig ‘voor later’.

Maar afgelopen december was het zo ver: Patrice stortte zo’n 5.000 euro in haar zzp-pensioenrekening. En twee maanden geleden weer 500 euro. „Ik ben laat, ja. Sommige mensen hebben een pensioengat, ik heb meer ‘gat’ dan pensioen. Het zij zo. In ieder geval doe ik er nu iets aan. Dat is op zich al een fijn idee.”

Voor zzp’ers, dus flexibel

Sinds ruim een jaar zijn er verschillende pensioenconstructies speciaal voor zzp’ers. ZZP Pensioen, is er één van. ZZP Pensioen is opgezet door pensioenuitvoerder AGP en vier zzp-belangenclubs. Bijna tegelijk met ZZP Pensioen ging BrightPensioen van start. BrightPensioen heeft de vorm van een coöperatie – deelnemers worden mede-eigenaars – en werd opgericht door drie ondernemers met een crowdfundactie. Tenslotte biedt ook beleggingsinstelling Brand New Day en Perlas een zzp-pensioenregeling.

De aanbieders verschillen onderling in vaste en flexibele kosten, maar er zijn ook overeenkomsten. Alle vier bieden vrijwillige, individuele regelingen in de vorm van een beleggingslijfrente.. Zzp’ers kunnen dus zelf bepalen hoeveel ze inleggen, wanneer, en hoe vaak. Ook kunnen ze zelf op ieder moment hun pensioenleeftijd bijstellen. Deelnemers kunnen niet boetevrij bij hun geld totdat ze met pensioen gaan, tenzij er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Patrice doet het nu zo: aan het einde van het jaar bekijkt ze hoeveel ze kan missen, en dat stopt ze haar pensioen. Een meevaller tussendoor gaat er ook in.

Deze blog is gebaseerd op een artikel in NRC Handelsblad.

Heb jij wellicht vragen over of je “iets met pensioen moet doen en hoe”,

neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

De fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve is een speciale regeling voor zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting.

Je mag in 2016 onder voorwaarden 9,8 % van je winst reserveren met een maximum van € 8.774,-  en dit is een aftrekpost voor de belasting.

Je hoeft dit geld alleen maar op je balans te zetten, je hoeft er bijvoorbeeld geen lijfrente van te kopen. Het is “een papieren reserve” die je later om kunt zetten door er bv. een lijfrente mee aan te kopen, als je een surplus hebt opgebouwd en waarover je dan pas later inkomstenbelasting gaat betalen.
Het bedrag waarmee de oudedagsreserve afneemt is belastbare winst, de betaalde premie of koopsom voor een lijfrente is aftrekbaar.

Voor sommige zzp´ers kan dit wellicht interessant zijn. Je kunt de belastingheffing uitstellen naar een later moment en dan mogelijk gebruik maken van een lager tarief. Als je de onderneming staakt of overlijdt, dan moet er fiscaal worden afgerekend.

De regeling kent dus voor- en nadelen. Een groot voordeel is de mogelijkheid om geld beschikbaar te houden binnen je onderneming. Je hoeft geen geld naar een verzekeraar of bank te storten en je kunt de betaling van inkomstenbelasting uitstellen naar een later moment. Mogelijk kan je in de toekomst ook afrekenen tegen een lager tarief, als je dan een lager inkomen hebt.

Een nadeel is dat het geen echte oudedagsvoorziening is. Er is geen wettelijke verplichting, dat de middelen bij pensionering daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. En je bent niet verplicht om de oudedagsreserve te gebruiken voor een pensioenvoorziening. Maar dan moet je wel afrekenen met de fiscus, vaak op een moment, waarop het je helemaal niet uitkomt.

Bij een jaarlijks wisselende winst kan je niet optimaal gebruik maken van de oudedagsreserve. Je hebt altijd te maken met het maximumbedrag.
Maakt één van jullie gebruik van deze mogelijkheid? Laat het eventueel weten in een reactie hieronder.

En mocht je eens willen praten met een professional of het voor jou een goede mogelijkheid is, neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Waardeoverdracht!

Heb jij ergens ook nog van die verschillende pensioenpotjes bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Denk je ook wel eens, is het niet handig om ze samen te voegen?

Waardeoverdracht is het recht dat je hebt om bij een baanwisseling je opgebouwde pensioenrechten van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder te laten overdragen. Je krijgt dan voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht.
Het kan praktisch en overzichtelijk zijn om al je pensioenaanspraken bij één uitvoerder onder te brengen, maar waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Of de overdracht voordelig voor je zal uitpakken is afhankelijk van veel zaken.
Waar op letten?

Waardeoverdracht heeft zin als de nieuwe regeling beter is dan de oude. En dat is een afweging die sterk afhangt van persoonlijke wensen en voorkeuren; bijvoorbeeld een hoger partnerpensioen terwijl je geen partner hebt is, ondanks dat het weliswaar een betere propositie is, voor jou duidelijk niet zinvol. Maak voor jezelf een afweging wat je belangrijk vindt en stel jezelf de volgende vragen:

Over welk pensioensysteem gaat het?

Heb je nu een beschikbare premieregeling en heeft je nieuwe werkgever een middelloonregeling, dan is kiezen voor waardeoverdracht in principe gunstig. Verandering van een middelloonregeling naar een eindloonregeling is ook een verbetering. Je pensioen is dan gebaseerd op het laatste salaris en dat is vaak hoger dan het gemiddelde tijdens je loopbaan. Is het nieuwe pensioen op basis van beschikbare premie? Dan is de hoogte van het toekomstig pensioen onzeker, het beleggingsrisico dat je daar mee loopt kan een reden zijn om juist niet te kiezen voor waardeoverdracht.
Is de nieuwe regeling een verbetering?

Ook al verandert het pensioensysteem niet, dan nog kan de nieuwe regeling beter (of slechter) zijn. Beter wil bijvoorbeeld zeggen: een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise. De franchise is het bedrag dat in mindering komt op je salaris voordat je pensioen wordt berekend. Hoe lager de franchise hoe beter.
Op welke leeftijd kun je stoppen met werken?

Als je eerder zou willen stoppen met werken kun je je pensioen in laten gaan voor de pensioengerechtigde leeftijd, mits het pensioenreglement dat toestaat. Als dit voor jou belangrijk is, ga dan na hoe dit bij jouw oude en nieuwe regelingen zit.

Hoe wordt je pensioen aangepast?

Ga na of de nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is. Indien ja, let dan op de indexering. Indexatie is de verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijgingen of loonontwikkelingen. Als de nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is (komt haast niet meer voor) bekijk dan of toekomstige salarisstijgingen na waardeoverdracht ook doorwerken in je ‘oude’ pensioen.

Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?

Nabestaandenpensioen kan worden opgebouwd of het kan verzekerd zijn. Als het nieuwe nabestaandenpensioen op verzekeringsbasis is en het oude pensioen is opgebouwd, wordt het nabestaandenpensioen bij waardeoverdracht omgeruild in een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Maak dan de afweging of je dat wel wilt of dat je toch het opgebouwde nabestaandenpensioen voor je partner wilt behouden. Voor waardeoverdracht van partnerpensioen moet je partner overigens wel instemmen.

Om hoeveel pensioen gaat het?

Als het opgebouwde pensioen klein is, is het meestal verstandig om over te dragen. Als alternatief kunnen kleine pensioenaanspraken ook worden afgekocht, maar dan bouw je niet meer door aan je pensioen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je van het recht op waardeoverdracht gebruik wilt maken, moet je dit zelf aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Na je aanvraag ontvang je eerst een offerte. Pas als je hier mee akkoord gaat is de waardeoverdracht geregeld.

Vraag dus altijd vrijblijvend een offerte op voor waardeoverdracht! Daarna kun je altijd nog besluiten of je er wel of geen gebruik van wilt maken.
Je kunt ook het pensioen van vorige werkgevers overdragen, voorwaarde is dan wel dat het pensioen is opgebouwd bij werkgevers waar je na 1994 uit dienst bent getreden.
Waardeoverdracht kost niets en de pensioenuitvoerder is verplicht er aan mee te werken. Alleen voor kleine werkgevers geldt deze verplichting (tijdelijk) niet. Waardeoverdracht kan ook niet als de oude of de nieuwe pensioenuitvoerder een te lage dekkingsgraad heeft. Pas zodra de dekkingsgraad weer hoog genoeg is kun je de waardeoverdracht alsnog regelen.

Heb je hierbij nader advies nodig? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

7 tips om jouw pensioendroom te realiseren!

genieten

Jouw ‘Bucket List’ of wenslijst is af! Je hebt pensioendromen en je weet wat je wilt zijn, doen, hebben en beleven tijdens je pensioen. Nu de realisatie!

Voor sommige dingen op je lijst is het einddoel en de weg er naar toe helder en simpel. Voor andere zaken is dat misschien minder het geval. Onderstaande stappen gaan je helpen om juist deze te realiseren.

Beslis wat je wilt en maak een pensioenplan

Ook al heb je een ‘Bucket List’ gemaakt waar dingen op staan die je wilt zijn, doen, hebben of beleven. Beslis vooral wat je wilt, zodat je iets hebt waar je naar toe kunt werken. Hoe intenser de beslissing, hoe beter. En hoe specifieker je kunt zijn, des te duidelijker is de richting en des te effectiever zul je zijn om het te bereiken. Onthoud dat je pas echt een beslissing hebt genomen als er actie op volgt. En maak een pensioenplan!

Zorg voor de juiste motivatie

De meeste mensen weten dat ze iets willen zijn, doen, hebben of beleven. Maar ze krijgen zichzelf niet zover dat ze het ook daadwerkelijk realiseren. Het is vaak geen kwestie van capaciteit, maar van motivatie. Twee krachten die ons leven vormen zijn hier van belang, namelijk pijn en plezier. Associeer enorme pijn met het nu niet gaan realiseren van je wensen en enorm veel plezier met het onmiddellijk nastreven en realiseren van je wensen.

Doorbreek het patroon

We kunnen beslissen wat we willen en zeer gemotiveerd zijn, maar als we doorgaan met het zijn van wie we waren en dingen blijven doen die we deden, dan zullen er weinig wensen worden gerealiseerd die om verandering vragen. Een vlieg die in de kamer achter het raam zit en naar buiten wil, slaagt er vaak pas in als het zoekt naar andere uitwegen. Ga eens na welke patronen niet bijdragen om je wensen te realiseren én doorbreek deze.

Doe en experimenteer

Als je anders gaat zijn of anders gaat doen, gun jezelf dan ook de ruimte om de dingen te ontdekken die je wilt zijn, doen, hebben of beleven. Kijk eens in de spiegel, herontdek jezelf. Sta open voor deze veranderingen en experimenteer er na hartelust op los. Er is écht nog heel veel te ontdekken. En spreek met jezelf (en partner) af dat je fouten mag maken. Maak afspraken over de duur, te besteden euro’s en andere relevante zaken.

Ga een verbintenis aan

Vertel anderen wat je wilt zijn, doen, hebben of beleven. Blijf niet vaag, maar zorg dat je zo specifiek en genuanceerd mogelijk bent. En ga verbintenissen aan. Met jezelf, maar vooral ook met je partner of belangrijke vriend(in), familie, vrienden of anderen. Zodra je dit gaat doen, zul je merken dat hoe vaker je het verteld, hoe scherper het ook voor jezelf wordt. En mensen gaan iets van je verwachten. Tenslotte maakt belofte schuld.

Zet stappen

Denk groot, stout, ver-van-je-bed of anders, maar maak stappen. Doe al het hierboven genoemde in kleine of grote stappen, maar maak stappen. Iedere ervaring is er één die je dichter naar je doel brengt. Deze aanpak kan je zeker helpen in de periode als niets meer hoeft. Het zal je ook een gevoel geven dat je verder komt en ergens naar toe leeft. En wellicht is de reis er naar toe net zo leuk óf wellicht leuker als de bestemming zelf.

Laat je inspireren om door te gaan

Zoek en vind andere gelukkige en succesvolle (pré)gepensioneerden en laat je door hen inspireren. Bekijk, luister, lees of ervaar hoe zij het doen of hebben waargemaakt. Pak rust, ontspan, sport, lees, drink wijn (niet te veel), bezoek musea en congressen, ga de natuur in of doe datgene wat jou inspireert om door te gaan. Wat mij inspireert: “The future belongs to those who belief in the beauty of their dreams.” –Eleanor Roosevelt

Ik maak samen graag met jouw een pensioenplan om jouw pensioendroom te verwezenlijken en het ook financieel te verwezenlijken. Want dat kan! Het blijft toch niet bij een droom?

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Pensioencommunicatie 10.0

De Wet Pensioencommunicatie, sinds 1 januari 2015 van kracht, heeft als doel de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. “Niet alleen moet de informatie ‘correct, duidelijk en evenwichtig zijn, en moet deze tijdig worden verstrekt”, nog belangrijker is de eis dat de informatie moet aansluiten bij de behoefte en de specifieke kenmerken van JOU als deelnemer/werknemer/(z)zp-er?

Maar doet de pensioencommunicatie, die er nu is dat wel? Sluit het echt aan bij de informatie, die jij als deelnemer, werknemer of (z)zp-er nodig hebt?

Wij kijken natuurlijk naar de wet. Die staat centraal bij pensioencommunicatie. Dat is een soort van basis. Maar we kijken ook naar wat de AFM (Autoriteit Financiele Markten) bijvoorbeeld zegt. ‘’Van overzicht, naar inzicht, naar actie.’’ En dan praat je ineens over gedragsverandering.

Moet jij als deelnemer opeens van gedrag veranderen? Waarom? Op basis van de verzonden informatie? En deze informatie is die nu wel zo duidelijk?

En dus is er volgens mij veel meer voor nodig dan alleen het zenden van communicatie. Zeker als je het bij het zenden van informatie hebt over een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) en een startbrief, tegenwoordig een pensioen 1-2-3 of online inzicht in jouw (ZZP) Pensioenrekening.

Want bekijk jij die overzichten wel als deelnemer? Geeft het jou wel de juiste informatie?

In mijn beleving en merk ik steeds weer is dat jij als deelnemer of als diegene, die pensioeninformatie wil hebben, het liefste zou willen dat er 1-op-1 communiceert en juist dat gebeurd niet. Je ziet zo vaak gebeuren dat er wordt gesegmenteerd op leeftijd bijvoorbeeld. Maar wat zegt dat?

Pensioencommunicatie 10.0 wil in mijn ogen zeggen:  communiceren niet met groep, met leeftijd, met sexe, wel of geen partner maar met JOU!!!!!

En zo graag ga ik die 1-1 communicatie met jou op coachende manier aan…

 

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Met pensioen ga ik leuke dingen doen!

onderzoek_pensioen_vrije_tijd

Met pensioen ga ik leuke dingen doen!

Waarschijnlijk herken je het wel, de verhalen op verjaardagen over het winnen van de loterij of het met pensioen gaan. Meestal vervolgt met de uitspraak: dan ga ik leuke dingen doen of… de uiting met wat minder fantasie (of meer angst, u mag het zeggen) ‘dan blijf ik gewoon hetzelfde doen!’.

Ik wil er graag achter komen wat achter deze wensen zit. Wat is het verhaal achter leuke dingen doen? Wat levert dat op? Wat voor gevoel geeft dat? Hie ziet je leven er dan uit? En zal met de wetenschap van de financiële zaken er alles aan doen om dit gewenste leven veel eerder te realiseren dan je in eerste instantie misschien voor mogelijk houdt.

Want zeg nou zelf: ben jij een middelmaatje? Pas jij 1 op 1 in de gemiddelde Nederlander? Alleen dat feit al zou je uniek maken, namelijk! Er bestaat namelijk net zoiets als een gemiddelde.

Er is volgens mij dus ook niet zoiets als ‘gemiddeld’ 70% van je laatst verdiende salaris. Hoe weet jij nou of dat genoeg is om die leuke dingen te doen die jij in je hoofd hebt? Als je ze nu niet kan don, wie zegt dat je ze straks met minder geld dan wel kan doen? Of andersom: hoe weet ik nou dat straks 70% veel te veel is en had ik nu al die leuke dingen kunnen doen omdat ik straks gewoon minder nodig heb en nu meer kan uitgeven.

Nu is dit geen vrijbrief om maar geld over de balk te gaan gooien, maar wel een oproep om jezelf serieus te nemen als het om je geldzaken gaat. Loop dan niet zomaar bij een winkel binnen, maar bij een professional die in staat is een goed gesprek met je aan te gaan en geen genoegen te nemen met het uitgangspunt ‘gemiddelde nederlander’. Daar is financiële planning gewoon te kostbaar voor.

Ik ga graag het gesprek met je aan te gaan en samen met jouw op reis te gaan naar het financiële plan dat wel op jouw leven is geschreven!!!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

 

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst…

Bij de keuze voor een pensioenuitvoerder/ pensioenregeling komt de keuze steeds vaker ook neer op welke beleggingen ‘het best’ zijn. Op voorhand kun je daar natuurlijk geen garantie op geven, maar op basis van de beleggingsstrategie en inrichting van de zogenaamde life cycle zou je er een oordeel over moet kunnen vellen, zou je zeggen…

Allereerst wat is nu eigenlijk life cycle beleggen?

Bij een “lifecycle fonds” wordt de verhouding aandelen-obligaties automatisch aangepast afhankelijk van het levensstadium waarin jij je als deelnemer bevindt. Zo zal het geld van een jonge spaarder eerder belegd worden in aandelenfondsen, terwijl dat van een spaarder die de pensioenleeftijd benadert, conservatiever belegd zal worden.

grafiek_lifecyclebeleggen

Daarbij zou het heel fijn zijn als je een trackrecord van deze life cycle fondsen zou kunnen vergelijken. Echter de meeste van de huidige aanbieders  werken met allerlei nieuwe fondsen die (zeer) kort bestaan. Meer dan 50% van de aanbieders heeft de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de beleggingen en daarmee volgens mij deels de oude trackrecord om zeep geholpen.

Moet je nou de keuze maken voor een aanbieder met wel een lange trackrecord? In algemene zin kan je iets uitleggen over de performance van een uitvoerder uit het verleden maar dat zegt niets over de toekomstige prestatie van de life cycle belegging. Mocht de beslissing vallen op een aanbieder met een langere trackrecord dan beperk je de keuze nogal en is de inrichting van de life cycle vaak niet optimaal. Daarnaast geeft dit niet de garantie dat deze life cycle over een of twee jaar nog steeds hetzelfde is.

De keuze zou je dus wellicht moeten maken op zachte kenmerken als:

·       Gekozen strategie en helderheid daarvan

·       Spreiding

·       Mate van afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (heel geleidelijk of meer trapsgewijs)

·       Index en/of actief beleggen

·       Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de ‘default’?)

·       Aantal life cycles

·       Prestatie van andere fondsen van de fondsbeheerder

Ook de life cycle vergelijkingsrapporten van diverse partijen maken de keuze niet makkelijker omdat een ieder op een bepaalde manier rekent en rapporteert.

Het wordt tijd dat de aanbieders niet alleen maar vertellen hoe goed ze zijn maar het over een langere tijd constant laten zien vind ik. Dit is belangrijk voor het pensioenresultaat voor jou als deelnemer.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Hoe kun jij als zzp-er echt goed voor jouw oude dag zorgen?

Wie voor zichzelf werkt, moet ook zelf voor z’n oude dag zorgen. De alternatieven zijn: doorwerken tot je erbij neervalt of op een houtje bijten. Ondanks die weinig aanlokkelijke perspectieven, is het aantal zzp’ers met een goede pensioenvoorziening helaas in de minderheid.

Hoe de oude dag te betalen, valt bij veel zzp’ers onder ‘wie dan leeft, die dan zorgt’. Waarmee de zzp’er zowel zichzelf als de samenleving op termijn met een probleem opzadelt. Toch lijkt het besef te groeien dat ook op latere leeftijd de boodschappen, vakanties en de hypotheek betaald moeten worden.

Want alleen de AOW is daarvoor veelal onvoldoende. Onderzoek van ZZP-Barometer voor verzekeraar Nationale Nederlanden laat zien dat meer zzp’ers geld opzijzetten voor later. Van de 845 ondervraagden bouwt de helft zelf pensioen op. Een jaar eerder was dat nog 42 procent. De meeste zzp’ers doen het door zelf te sparen of te beleggen.

Een zzp’er zal moeten  kijken volgens mij naar het bredere begrip oudedagsvoorziening. ,,De hypotheek is misschien afgelost, de kinderen zijn de deur uit. Is er een lijfrente? Wat is er gespaard en belegd? Wat brengt de partner in en wat zijn de lasten?”

Al die zaken worden meegerekend in de som die begint met de vraag: wat is het besteedbaar inkomen nu en wat is het gewenste inkomen later. Dat de ideeën over pensioen een flexibeler zijn geworden, maakt de invulling van de oude dag  vrijer.

Het ideaal van stoppen met werken op je 55ste is verdwenen. Mensen willen tegenwoordig ook wel doorwerken, een dag in de week coaching doen of een jonge collega op weg helpen. Ook dat is een pijler onder de pensioenvoorziening.

Een van mijn belangrijkste adviezen is meestal: hou het simpel. Ga sparen en beleg volgens het levensloopprincipe, wat inhoudt dat het risico van de beleggingen daalt naarmate de pensioenleeftijd nadert.

Wil je daarover verder advies?

Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon