Help mijn pensioen wordt gekort!

HELP! MIJN PENSIOEN WORDT GEKORT!

Heb je onlangs een brief ontvangen van je pensioenfonds waarin ze je schrijven dat je pensioen wordt gekort? Of verwacht je dat die brief binnenkort op je deurmat valt? Dan is het goed om dit stuk te lezen.

Waarschijnlijk zit je niet te wachten op deze brief. Zeker niet nu alles toch al duurder aan het worden is. Helaas kan je er zelf weinig aan doen. Ik wil je graag uitleggen waarom je deze brief hebt gekregen. Ik ga je dus uitleggen waarom je pensioen gekort gaat worden.

Om te zorgen dat je straks genoeg pensioen hebt gebeuren er een aantal dingen.

 1. Ten eerste moet je weten dat elke euro die je nu betaalt, niet meer dezelfde waarde heeft op het moment dat je met pensioen gaat. Dat komt omdat de prijzen stijgen. Een brood wordt bijvoorbeeld steeds duurder. Wanneer je nu voor €1,- een brood kan kopen, dan kost een brood op het moment dat je met pensioen gaat misschien wel €2,-. We noemen dat inflatie. Om te zorgen dat je toch straks nog steeds dat brood kunt kopen van die €1,- pensioen die je hebt ingelegd, moet je geld dus €1,- meer waard worden. Dat probeert de partij die jouw pensioen beheert te bereiken door je ingelegde geld te beleggen in bijvoorbeeld aandelen, huizen of staatsleningen.
 2. Ten tweede moet je weten dat er een grote afhankelijkheid is met de gemiddelde levensverwachting (hoe oud worden mensen gemiddeld) in Nederland. Op basis van die verwachtingen wordt namelijk bepaald hoeveel pensioen jouw pensioenuitvoerder straks verwacht uit te moeten betalen. Nu worden mensen ouder dan we vroeger verwachten. Daarom is er meer geld nodig. Er zal immers langer (en dus meer) uitbetaald moeten worden.
 3. Ten derde stelt de overheid strenge eisen aan de financiële gezondheid van de pensioenuitvoerders. De overheid bekijkt of er voldoende geld beschikbaar is om, ook in het geval van tegenslag, alle huidige en nog toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dit wordt onder andere gemeten met de dekkingsgraad.

Regelmatig moet een pensioenfonds bekend maken hoe het financieel met het fonds gaat. Als het fonds niet aan de eisen van de overheid voldoet, dan moeten er maatregelen worden genomen. Als eerste maatregel moet het fonds een herstelplan maken waarin ze beschrijven welke maatregelen ze gaan nemen om weer financieel gezond te worden. Het korten van het pensioen kan één van die maatregelen zijn. Ook het verhogen van de pensioeninleg is een veel toegepaste maatregel.

WAT BETEKENT HET KORTEN VOOR MIJ?

Heb je de brief ontvangen? Dan wordt er waarschijnlijk ook een percentage genoemd. Dat percentage vertelt je hoe groot de korting zal zijn. Die korting geldt voor alle mensen die pensioen opbouwen bij jouw pensioenfonds. Van jong tot oud en ook voor de mensen die nog pensioen opbouwen, als ook voor de mensen die al pensioen krijgen. Voor jou betekent het dus dat, door korten, het pensioenfonds weer financieel gezond kan worden, maar jij dus minder pensioen krijgt.

Het is natuurlijk niet leuk als je gekort wordt op je pensioen. Ook is er in de pensioenwereld veel discussie over dit onderwerp. Niet iedereen vindt de korting nodig en andere mensen vinden juist dat er nog veel meer gekort moet worden. Ook speelt er een discussie over hoe de korting verdeeld kan worden tussen jong en oud.

En kan je er zelf nog iets tegen doen? Het antwoord is helaas nee. Wel kan je zelf extra gaan sparen voor je pensioen. Zo kan je de gevolgen van de korting opvangen. Dat kost dan uiteraard wel extra geld.

Zorg dat je zelf overzicht houdt over je totale financiële situatie, zowel nu als straks.

En daarbij help ik je graag!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

Een gedachte over “Help mijn pensioen wordt gekort!

 1. Yvonne Bakker

  Wat jammer dat je in deze blog geen aandacht besteed aan de feiten achter de schermen Wilbert.
  1) De pensioenfondsen hebben namelijk voldoende geld in kas om de pensioenen van de ouderen naar de toekomst toe te waarborgen. Dit betekent dat de jaarlijkse indexatie – aanpassing aan de gestegen kosten voor levensonderhoud – gewoon zou kunnen plaats vinden.
  2) Dat er geen probleem is voor de jongeren omdat deze net als de ouderen destijds hebben gedaan of nog steeds doen zelf pensioen gaan opbouwen. Uitkering vind immers plaats op basis van een persoonlijk pensioenpotje.
  3) Dat door het invoeren van een door de overheid opgelegde kunstmatig lage rekenrente de pensioenfondsen “arm” gehouden worden, terwijl deze in werkelijkheid een zeer degelijk rendement maken, waardoor de pensioenpotten alleen maar nog verder groeien.
  4) Waar gaat het geld dat straks door dit ingrijpen voor welhaast elke gepensioneerde na zijn/haar overlijden op deze manier overblijft naar toe? Een maal raden…. niet naar de nabestaanden, maar….Dit heet ingrijpen in het pensioengeld via een hele grote omweg, met zand in de ogen strooien, opdat wij het maar niet zien.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *