Pensioencommunicatie 10.0

De Wet Pensioencommunicatie, sinds 1 januari 2015 van kracht, heeft als doel de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. “Niet alleen moet de informatie ‘correct, duidelijk en evenwichtig zijn, en moet deze tijdig worden verstrekt”, nog belangrijker is de eis dat de informatie moet aansluiten bij de behoefte en de specifieke kenmerken van JOU als deelnemer/werknemer/(z)zp-er?

Maar doet de pensioencommunicatie, die er nu is dat wel? Sluit het echt aan bij de informatie, die jij als deelnemer, werknemer of (z)zp-er nodig hebt?

Wij kijken natuurlijk naar de wet. Die staat centraal bij pensioencommunicatie. Dat is een soort van basis. Maar we kijken ook naar wat de AFM (Autoriteit Financiele Markten) bijvoorbeeld zegt. ‘’Van overzicht, naar inzicht, naar actie.’’ En dan praat je ineens over gedragsverandering.

Moet jij als deelnemer opeens van gedrag veranderen? Waarom? Op basis van de verzonden informatie? En deze informatie is die nu wel zo duidelijk?

En dus is er volgens mij veel meer voor nodig dan alleen het zenden van communicatie. Zeker als je het bij het zenden van informatie hebt over een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) en een startbrief, tegenwoordig een pensioen 1-2-3 of online inzicht in jouw (ZZP) Pensioenrekening.

Want bekijk jij die overzichten wel als deelnemer? Geeft het jou wel de juiste informatie?

In mijn beleving en merk ik steeds weer is dat jij als deelnemer of als diegene, die pensioeninformatie wil hebben, het liefste zou willen dat er 1-op-1 communiceert en juist dat gebeurd niet. Je ziet zo vaak gebeuren dat er wordt gesegmenteerd op leeftijd bijvoorbeeld. Maar wat zegt dat?

Pensioencommunicatie 10.0 wil in mijn ogen zeggen:  communiceren niet met groep, met leeftijd, met sexe, wel of geen partner maar met JOU!!!!!

En zo graag ga ik die 1-1 communicatie met jou op coachende manier aan…

 

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *