De tijd van gegarandeerd pensioen is voorbij! Wat nu?

Het is tijd om het gegarandeerde pensioen bij het grofvuil te zetten. Want die garantie stelt in de praktijk toch weinig meer voor en leidt alleen maar tot frustratie.

Maar dat maakt het niet makkelijker voor jou om een pensioenplanning te maken?

In de plaats daarvan komt een inspanningsverplichting om per deelnemer ‘een zak geld’ bij elkaar te sparen voor het pensioen. Daarvoor pleit Gerard Riemen, de voorzitter van de Pensioenfederatie.

Een opmerkelijke ommezwaai, want het gegarandeerd pensioen, waarbij de deelnemer zekerheid heeft over de hoogte van het pensioen, was altijd de hoeksteen van het pensioenstelsel in Nederland. De tijd van het gegarandeerde welvaartvaste pensioen is als het aan de pensioenfondsen ligt voorbij, aldus Riemen.

De laatste jaren zat de klad er al in. Indexeren, het meegroeien met de loonstijging of de inflatie, was er voor de meeste pensioenfondsen al een tijdje niet meer bij. Sterker, er moest in enkele gevallen zelfs gekort worden toen de buffers te laag werden. Dat scenario dreigt nu opnieuw.

Riemen vindt het niet uit te leggen dat de pensioenen mogelijk moeten worden verlaagd terwijl het economisch goed gaat. En zo lang de rente laag blijft, is de kans op nieuwe kortingen levensgroot vreest hij. De lage rente maakt een gegarandeerd pensioen onbetaalbaar.

Pensioenfondsen moeten rekenen met de zogenoemde ufr, een rente die is afgeleid van de lange rente. Die ufr is het rendement dat pensioenfondsen zeker maken op hun beleggingen.Als ze gegarandeerde pensioenen beloven, moeten ze ook met gegarandeerde rendementen rekenen. Een lage rente betekent lage rendementen en dus een hele hoge premie om toch tot een pensioen van 70 procent van het gemiddelde loon te komen.

In de praktijk maken pensioenfondsen meestal betere rendementen. Viel het rendement toch tegen en dreigde een gat in de reserves, dan verhoogden de pensioenenfondsen de premie. Maar nu er steeds minder jongeren bijkomen is premieverhoging niet meer voldoende om gaten te dichten en moet gekort worden op pensioenen.

De pensioensector wil daarom van de hele rentediscussie af. In de toekomst moeten deelnemers te horen krijgen hoeveel geld er voor ze beschikbaar is op pensioendatum. Daar kan de deelnemer zelf een pensioen voor inkopen. Riemen wil wel dat risico’s als lang leven collectief worden gedeeld. De pot geld is dus niet volledig individueel.

Wat betekent dit voor jou?

Wil je daar meer over weten, neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *