Volledig pensioenanalyse

 Wat betekent dat?

Het totale traject bestaat uit drie fases: 

Fase 1: Inventarisatie;

Fase 2: Analyseren;

Fase 3: Conclusie

Dit leidt uiteindelijk naar een volledig pensioenplan, waar jouw doelstelling voor jouw “pensioendroom” samen met jouw partner op meest fiscaal vriendelijke en meest passende bij jullie situatie bewerkstelligd kan worden. Dit ontvang je dan samen in een document met samenvatting inventarisatie en analyse met bijbehorende pensioenberekeningen en onderbouwing.

Fase 1:

Dit bestaat uit twee delen:

Deel 1 Documentatie:

-inventarisatie huidig opgebouwd (aanvullend) pensioen en voorzieningen;

-inventarisatie huidige inkomsten/uitgavenpatroon/hypotheek/spaargeld;

-inventarisatie gewenst inkomen na pensionering;

-inventarisatie gewenste pensioenleeftijd;

-stand fiscale oudedagsreserve.

Deel 2: Vragenlijst 

-kennis en ervaring mbt beleggen en pensioen;

-risicobereidheid;

-gewenste flexibiliteit;

Fase 2:

-berekening welk kapitaal en inleg nodig is om pensioendroom te bewerkstelligen;

-analyse welke lijfrente-aftrek dit jaar en volgend jaar hiervoor gebruikt kan worden;

-welke eventuele extra voorzieningen nodig kunnen zijn (denk aan nabestaandenpensioen);

-hoe dit kan worden bewerkstelligd door optimaal gebruik te maken van fiscale besparingsmogelijkheden voor aftrek;

Fase3

-gesprek van een half uur over de pensioenanalyse en conclusies;

-informatie over fiscale mogelijkheden en aftrekmogelijkheden;

-informatie over pensioenaanbieders;

-informatie over F.O.R. /inlegmogelijkheden en bereiken doelstelling.

​NB: de analyse heeft niet de doelstelling om te adviseren over een bepaald product van een verzekeraar of bank. Ik bemiddel niet in welke (pensioen)verzekering dan ook. Ik doe hier ook geen aanbevelingen over. Ik geef alleen onafhankelijke informatie en vraag geen vergoeding.

Na het traject weet jij hoe jij jouw pensioendroom bewerkstelligt en weet je precies waar je aan toe bent! 

 Resultaat: ik geef jou een systeem om jouw pensioendroom te bewerkstelligen!