Zeker zonder poen!

Zeker Zonder Poen

Zeker Zonder Poen
Zo wordt de zzp’er in de volksmond vaak genoemd, “zeker zonder poen”. Officieel is het natuurlijk de afkorting voor de zelfstandige zonder personeel of de freelancer. Sommige zelfstandigen noemen zichzelf grappend de “zelfstandige zonder pensioen”, anderen juist weer de “zelfbewuste zelfstandige professional”.

Feit is, dat het beroep van zelfstandige voor de een droom is, met veel vrijheid, eigen beslissingen en voor de ander een noodgedwongen stap na ontslag uit loondienst. Ook is duidelijk, dat dé zzp’er niet bestaat. Deze groep van meer dan 750.000 ondernemers bestaat uit kunstenaars, bouwers, zorgverleners, dienstverleners, kappers, postbezorgers etc. en is dus heel divers. Sommigen kunnen het hoofd amper boven water houden, anderen verdienen een dik besmeerde boterham als ondernemer.

Geen twee zzp’ers zijn hetzelfde.
Jarenlang heeft de overheid ondernemerschap gestimuleerd door allerlei fiscale voordelen te gunnen aan de ondernemers, waaronder dus ook deze zelfstandigen. Het al dan niet hebben van personeel is niet het criterium, maar het hebben van meerdere opdrachtgevers is wel van belang. Dat laatste om te voorkomen dat een loondienst zomaar vervangen kan worden door een zzp-opdracht.

Maar gedwongen door de crisis hebben veel werkgevers de zzp’er als truc ontdekt. Door dezelfde werknemer te ontslaan en opnieuw in te huren, wordt soms tot wel 30% op de loonkosten bespaard. De betreffende werknemer houdt bovendien, door alle fiscale voordelen, netto meer van zijn verdiensten over dan voorheen. Een win-win situatie lijkt het en iedereen tevreden.

Behalve de fiscus, want die mist inmiddels een fiks bedrag aan loonbelasting. Fiscus Zonder Poen. En in tijden van crisis doet dat ook hier pijn, zo blijkt uit het regeerakkoord, want door de fiscale voordelen terug te draaien proberen ze een bezuiniging door te voeren.
Maar het verhaal gaat verder knellen, als we kijken naar de sociale zekerheid. Een zelfstandige kan namelijk bij werkloosheid niet terugvallen op de WW en bij ziekte niet op een loondoorbetaling of WIA-verzekering. En voor zijn pensioen zal hij of zij ook zelf moeten sparen en zich verzekeren. Deze verborgen kosten verklaren voor een belangrijk deel waarom de werkgever zo’n 30% op de loonkosten bespaart.
Het is dus de verantwoordelijkheid van de zelfstandige zelf om deze voorzieningen te regelen. Voor werkloosheid is verzekeren helaas niet mogelijk. Maar voor alle andere aspecten zijn er vele manieren om dit te regelen. Het veelgehoorde argument dat verzekeringen te duur zijn en de contracten beklemmend gaat overigens niet meer op. Er is op dit terrein enorm veel veranderd. De premies voor levensverzekeringen zijn de laatste jaren bijvoorbeeld gehalveerd en contracten zijn bijna allemaal binnen een maand op te zeggen.
Als de fiscus zonder poen komt te staan, verhoogt hij de belastingen. Voor de zelfstandige gaat die vlieger niet op. Om niet te eindigen als zelfstandige zonder poen moet hij eerder zijn voorzieningen treffen en deze kosten in zijn prijs meenemen.

Wil jij een pensioenvoorziening treffen, neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *